Cũng theo Cục Thuế Trà Vinh, phạm vi triển khai việc lập biên bản vi phạm hành chính điện tử được cơ quan thuế triển khai bao gồm: Cục thuế và các chi cục thuế khu vực, huyện đối với trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Cục Thuế Trà Vinh: Từ 1/1/2022 sẽ xử phạt vi phạm hành chính về thuế điện tử
Ảnh: TL

Theo lộ trình của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Trà Vinh sẽ bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1/1/2022.

Quy định bắt buộc người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị cơ quan thuế xác lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính điện tử thay thế cho cách lập biên bản vi phạm hành chính bằng bản giấy truyền thống. Biên bản sau khi được lập, ký điện tử sẽ được gửi tự động cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

Cũng theo quy định này, người nộp thuế thực hiện các bước công việc nhận, tra cứu, lưu trữ biên bản vi phạm hành chính điện tử trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (Etax). Biên bản vi phạm hành chính điện tử được lập và gửi đáp ứng yêu cầu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là cơ sở để cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện Cục Thuế Trà Vinh đang khẩn trương triển khai áp dụng từ khâu tuyên truyền người nộp thuế; phân công công chức thực hiện lập, lưu trữ và tra cứu biên bản vi phạm hành chính về thuế điện tử sẵn sàng khi vận hành đảm bảo thông suốt, góp phần điện tử hóa trong hoạt động quản lý thuế và chuyển đổi số của ngành Thuế./.