Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh

Các đơn vị ký kết hợp tác, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Theo đó, mô hình đào tạo sẽ kết hợp đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa, chuyển đổi số và nhà máy sản xuất thông minh.

Đây cũng là những công nghệ nền tảng giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể thích ứng và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu; hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc nhằm gia tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thông qua hoạt động đào tạo và tổ chức các chương trình đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động theo tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Anh Thi - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh nhìn nhận, bên cạnh việc hỗ trợ to lớn cho Việt Nam thông qua các dự án ODA, Hàn Quốc là một trong 3 quốc gia có nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trong hơn 20 năm qua.

Minh chứng rõ nhất là các dự án đầu tư lớn của Samsung ở khu vực phía Bắc và đặc biệt là sự hiện diện của Samsung tại Khu Công nghệ cao ở khu vực phía Nam.

Sự hình thành của VKTCC đánh dấu bước tiến mới trong việc hợp tác và đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế của Trung tâm với các đối tác Hàn Quốc. Kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết và đa dạng về nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc của doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là hoạt động của nhà máy Samsung tại Khu Công nghệ cao.

Hiệu quả từ hoạt động của Trung tâm Hợp tác Đào tạo Việt – Hàn sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, giúp chuẩn hóa năng lực chuyên môn của người lao động, từ đó tăng năng suất lao động và đóng góp nhiều hơn cho thành công của các doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn hồi phục./.