Trong đó, cơ quan bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố đã phối hợp với bưu điện các tỉnh chi trả trên 30.000 tỷ đồng tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2/2023 trong cùng một đợt chi trả tháng 1/2023 cho gần 3,3 triệu người hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Đã chi trả trên 51.000 tỷ đồng các chế độ bảo hiểm xã hội trong tháng 1/2023
Chi trả lương hưu bằng tiền mặt tại nhà cho người hưởng. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, với những người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến trực tiếp để nhận chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với bưu điện 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức chi trả bằng tiền mặt tại nhà cho người hưởng.

Hiện cơ quan bảo hiểm xã hội đang thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng qua các hình thức chi trả linh hoạt như: bằng tiền mặt, qua bưu điện, qua tài khoản cá nhân…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, trong năm 2022, đã có khoảng 61% số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1813 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo các chế độ an sinh đến với người tham gia nhanh chóng, đầy đủ và thuận tiện nhất, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp khuyến khích người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.