Cũng theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới, có 1 trường hợp xác định Ebola tại Mỹ đã tử vong hôm 8/10. Bên cạnh đó, có thêm 1 trường hợp xác định Ebola tại Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, tính đến nay, thế giới đã ghi nhận 409 trường hợp là cán bộ y tế mắc bệnh, trong đó có 240 trường hợp tử vong.

Trong 8.104 trường hợp mắc ebola tập trung ở ba quốc gia là Guinea có 1.298 trường hợp mắc, trong đó 768 trường hợp tử vong, Liberia có 3.924 trường hợp mắc, trong đó 2.210 trường hợp tử vong, Sierra Leone có 2.789 trường hợp mắc, trong đó 879 trường hợp tử vong./.

Tố Uyên