Nguồn lực hỗ trợ nhằm giúp Hòa Vang tiến hành xây dựng và nâng cấp nhà văn hóa, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, công trình điện chiếu sáng; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ phương tiện sinh kế, tư vấn pháp luật cây giống, mô hình kinh tế…

Ngoài ra, các đơn vị cũng ký kết hỗ trợ 12.195 ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình NTM trên địa bàn.

Năm 2014 huyện Hòa Vang đã có 4 xã Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Phước và Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, có 6/11 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 5 xã còn lại hoàn thành từ 13 đến 17 tiêu chí. Huyện Hòa Vang đặt mục tiêu về đích trong xây dựng NTM vào cuối năm 2015.

Đặc biệt, qua tổng kết 3 năm về việc đóng góp của các đơn vị trong việc xây dựng NTM, cùng với sự hỗ trợ của địa phương, nhân dân trong huyện đã đồng tình đóng góp 342,35 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, nhà vệ sinh, đầu tư các công trình sản xuất, nổi bật là đóng góp để nâng cấp, làm mới 105 km đường kiệt, hẻm.

Bên cạnh đó, nhân dân còn đóng góp xây dựng 128.000 m2 đường, phá vỡ tường rào cổng ngõ để mở rộng đường giao thông nông thôn, đóng góp hơn 32.000 ngày công; nâng cấp xây mới 4 trung tâm văn hóa thể thao xã, 69 nhà văn hóa thôn…/.

Theo chinhphu.vn