Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của TP. Đà Nẵng được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 7.947 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 7.384 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là 563 tỷ đồng.

Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công cả quí I chỉ đạt 6,3% kế hoạch
Đà Nẵng mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 6,3% kế hoạch. Ảnh minh họa: H.T

Xác định giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2023, ngay từ đầu năm, TP. Đà Nẵng đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân như: khẩn trương giao kế hoạch và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ và HĐND thành phố giao ngay từ đầu năm; ban hành các văn bản chỉ đạo quan trọng để các đơn vị, địa phương, cơ quan liên quan ưu tiên, tập trung, quyết liệt giải ngân kế hoạch vốn đã được giao…

Hết quý I/2023, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn theo dự toán giao năm 2023 của TP. Đà Nẵng mới đạt 500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 6,3%.

Tuy nhiên, những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục là điểm nghẽn cản trở tiến độ giải ngân của thành phố. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 27/1/2023 về Kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn TP. Đà Nẵng năm 2023 và Công văn số 899/UBND-ĐTĐT ngày 3/3/2023 tập trung chỉ đạo, điều hành, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các chủ đầu tư, UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của thành phố về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư của thành phố vẫn chưa đạt như kỳ vọng khi hết quý I mới giải ngân được 500 tỷ đồng, đạt 6,3% kế hoạch vốn giao.

Vì vậy, TP. Đà Nẵng đang tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công trong những tháng tiếp theo.

Đặc biệt, TP. Đà Nẵng vừa quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang cuối năm 2023 đối với 101 công trình với tổng số vốn trên 303 tỷ đồng. Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng giao các chủ đầu tư và các đơn vị quản lý dự án lập thủ tục cấp phát thanh toán theo quy định cho các công trình thuộc phạm vi quản lý điều hành dự án.