Đà Nẵng: Kiến nghị thu hồi hơn 30 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định
Khu vực khám bệnh BHYT tại bệnh viện ở TP.Đà Nẵng. Ảnh: KT

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư, nhận thức của các cấp ủy Đảng và người dân từng bước được nâng lên. TP. Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù mở rộng đối tượng và nâng cao mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương để hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế.

Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của TP. Đà Nẵng tăng dần qua các năm và cao hơn tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc. Nếu như năm 2009, TP. Đà Nẵng có hơn 681 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 76% thì đến năm 2023 đã có hơn 1,1 triệu người tham gia, tỷ lệ bao phủ hơn 91%. Nếu tính cả lực lượng vũ trang và cơ yếu, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của TP. Đà Nẵng đạt hơn 97%.

Cùng với đó, việc áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh ở TP. Đà Nẵng được nâng cao, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh. Đến nay, TP. Đà Nẵng đã cấp phép cho 1.000 cơ sở khám chữa bệnh, đạt tỷ lệ 74 giường bệnh trên 1 vạn dân, gấp đôi tỷ lệ cả nước.

Đáng chú ý, từ năm 2009 đến cuối năm 2023, Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng đã thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra hơn 3.000 đơn vị liên quan đến bảo hiểm y tế. Qua đó, kiến nghị điều chỉnh, xuất toán, thu hồi cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 30 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai sót trong quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Thời gian tới, TP. Đà Nẵng tiếp tục huy động nhiều nguồn lực, trong đó có ngân sách thành phố để mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, gia đình chính sách, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng không tham gia, tham gia cầm chừng hoặc không đóng bảo hiểm hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong khối doanh nghiệp.