Để đảm bảo chống thất thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động này theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Báo cáo cho thấy, tính đến thời điểm tháng 10/2021, tổng số người nộp thuế có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh trên môi trường mạng đang được cơ quan thuế quản lý là 404 người nộp thuế, số thuế đã nộp ngân sách là 35,317 tỷ đồng.

Trong tổng số 404 người nộp thuế cơ quan thuế đang quản lý, có 241 doanh nghiệp, tổng số thuế đã khai và nộp là 33,231 tỷ đồng. Bao gồm: Số doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ sử dụng tiện ích phần mềm, mua bán sản phẩm phần mềm là 90 doanh nghiệp, số thuế đã kê khai nộp ngân sách là 430 triệu đồng.

Đà Nẵng: Thu hơn 35 tỷ đồng từ kinh doanh thương mại điện tử
Qua rà soát cơ quan thuế đã phát hiện một số doanh nghiệp có website thương mại điện tử sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch thanh toán tiền bán hàng hóa. Ảnh minh họa.

Số doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh thương mại điện tử thông qua các sàn giao dịch điện tử là 5 doanh nghiệp, chưa phát sinh số thuế nộp ngân sách nhà nước.

Số doanh nghiệp đã khấu trừ, khai nộp thay thuế nhà thầu là nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ sử dụng quảng cáo, bán hàng, cung cấp dịch vụ trên các nền tảng công nghệ số là 146 doanh nghiệp với số thuế khấu trừ kê khai nộp là 32,8 tỷ đồng.

Có 163 hộ, cá nhân kinh doanh với tổng số thuế đã nộp 2,086 tỷ đồng. Trong đó số hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ sử dụng các tiện ích phần mềm, mua bán sản phẩm phần mềm, bán hàng online trên các nền tảng số là 77 hộ, số thuế đã nộp là 235 triệu đồng.

Số hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh thương mại điện tử thông qua trung gian các sàn giao dịch là 84 hộ, số thuế đã nộp là 285 triệu đồng.

Số cá nhân có thu nhập từ các nền tảng số là 2 cá nhân, số thuế kê khai nộp là 1,566 tỷ đồng.

Ngoài việc quản lý các đối tượng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, Cục Thuế TP. Đà Nẵng cũng liên tục rà soát, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và nhận điện được một số hành vi vi phạm của người nộp thuế.

Cụ thể, cục thuế đã nhận diện được 561 trường hợp chưa quản lý thuế; một số trường hợp có doanh thu hoặc chi phí lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số, nhưng không phát sinh số thuế phải nộp để đưa vào diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Cục thuế cũng đã phát hiện một số doanh nghiệp có website thương mại điện tử sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch thanh toán tiền bán hàng hóa. Hiện cơ quan thuế đang tiến hành xác minh thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật.