đại hội chi bộ

Đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng Chi ủy Chi bộ Thời báo Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Đức Minh

Tham dự đại hội có đồng chí Lê Văn Chiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Phạm Thu Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ TBTCVN.

Trình bày Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Đinh Hùng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam cho biết, Chi ủy, Chi bộ TBTCVN đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; không ngừng củng cố và phát triển tổ chức Đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững truyền thống đoàn kết trong nội bộ Đảng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ này đã đề ra.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên TBTCVN đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính. Chi bộ TBTCVN đã có những chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt hoạt động góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ TBTCVN đã có nhiều đổi mới. Chi bộ luôn xác định xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên là vấn đề quan trọng, nguyên tắc sinh hoạt đảng được đảm bảo giữ vững.

Nhìn chung, đội ngũ đảng viên được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn công tác; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt và công tác; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chi bộ TBTCVN có 24 đảng viên chính thức, được chia về sinh hoạt tại 3 tổ đảng.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung cho báo cáo chính trị đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

đại hội chi bộ
Đồng chí Phạm Thu Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính - Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam điều hành Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Phó Ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính cho rằng, Đại hội Chi bộ TBTCVN là một sự kiện sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng góp một phần cho sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy cho rằng, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh việc đồng thuận, nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội, chi bộ cần thảo luận, quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới, bao gồm:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ;

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương 4 Khóa XI, Khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thức hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Muốn vậy, cấp ủy, chi bộ phải thực sự đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của Chi bộ TBTCVN nói riêng và ngành Tài chính nói chung.

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 3 đồng chí; trong đó: Đồng chí Phạm Thu Phong - Tổng biên tập TBTCVN giữ chức Bí thư Chi bộ TBTCVN; đồng chí Đinh Hùng - Phó Tổng biên tập, được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Đậu Huy Sáu - Phó Tổng biên tập, làm ủy viên.

Phát biểu lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập TBTCVN Phạm Thu Phong khẳng định, cấp ủy nhiệm kỳ mới sẽ khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính vào Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 205, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra... để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Phạm Thu Phong nhấn mạnh, những ý kiến chỉ đạo của đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính là căn cứ quan trọng để Chi bộ xác định, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ TBTCVN nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 2 đại biểu (1 chính thức, 1 dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Đức Minh