Theo Bộ Tài chính, hiện tỉnh Đắk Lắk còn 10 dự án có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương dưới 10% kế hoạch năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, có 2 dự án chưa giải ngân gồm: Dự án đường từ xã Krông Na - khu vực Đồn Biên phòng 749 ra biên giới (huyện Buôn Đôn), có kế hoạch vốn năm 2023 là 18 tỷ đồng; Dự án di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét sạt lở đất cụm dân cư lưu vực xả lũ hồ Ea Súp hạ (huyện Ea Súp), có kế hoạch vốn năm 2023 là 32 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Còn 10 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt thấp
Đắk Lắk còn 10 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt thấp. Ảnh minh họa: H.T

Các dự án có tỷ lệ giải ngân từ 1 - 2% bao gồm: dự án xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030, với kế hoạch vốn năm 2023 là 100 tỷ đồng, nhưng chỉ mới giải ngân được hơn 1 tỷ đồng (bằng 1% kế hoạch); dự án hệ thống kênh và công trình kênh chính (địa bàn tỉnh Đắk Lắk) thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2, có kế hoạch vốn năm 2023 là 35 tỷ đồng, nhưng chỉ giải ngân được 873 triệu đồng (bằng 2% kế hoạch); dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch hồ Lắk, kế hoạch vốn năm 2023 là 69,2 tỷ đồng nhưng giải ngân chỉ hơn 1,7 tỷ (bằng 2% kế hoạch).

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư, sở, ngành và cơ quan liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ công tác thanh, quyết toán, kiểm soát chi, đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công các dự án có tiến độ giải ngân thấp. Đồng thời, chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để tổng hợp theo quy định…

Các dự án còn lại có tỷ lệ giải ngân dưới 10% gồm: dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk; hệ thống trạm bơm và công trình thủy lợi Dur Kmăl (huyện Krông Ana); đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi xã Ea Ô (huyện Ea Kar) kết nối trung tâm xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc); dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông vào Khu du lịch Thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur, xã Dray Sáp (huyện Krông Ana); dự án nâng cấp, sửa chữa Hồ Phù Mỹ (huyện Ea H'leo).

Trước thực trạng này, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư, sở, ngành và cơ quan liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ công tác thanh, quyết toán, kiểm soát chi, đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công các dự án có tiến độ giải ngân thấp. Đồng thời, tỉnh chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để tổng hợp theo quy định…

Bộ Tài chính lưu ý tỉnh Đắk Lắk, sau tháng 10/2023, đối với các dự án không có khả năng giải ngân hay không thay đổi về số liệu giải ngân, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo địa phương kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các chủ thể khi dự án không giải ngân, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công chung của quốc gia.