Đắk Lắk: Giải ngân vốn đầu tư công chưa có sự bứt phá mạnh
Giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có sự bứt phá mạnh. Ảnh minh họa: H.T

UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị chuyên đề đầu tư công vào cuối tháng 4/2022; tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề xây dựng cơ bản; đồng thời thành lập 4 tổ kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư trong tháng 8/2022 đối với từng dự án trên địa bàn tỉnh.

KBNN Đắk Lắk đề xuất giải pháp, đối với tạm ứng xây lắp, mua sắm thiết bị, các chủ đầu tư cần xem xét, phối hợp thỏa thuận với nhà thầu về tỷ lệ thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán, đảm bảo thu hồi nhanh, kịp thời các khoản kinh phí tạm ứng, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

Theo báo cáo từ KBNN Đắk Lắk, tính đến ngày 18/8/2022, nguồn vốn đầu công trên địa bàn tỉnh đã giải ngân qua kho bạc đạt 22% kế hoạch vốn giao (trên 5.889,4 tỷ đồng), trong đó vốn kéo dài đạt trên 13% kế hoạch. So sánh tiến độ giải ngân có tăng so với những tháng đầu năm, tuy nhiên chưa có sự bứt phá lớn nhằm tạo đà đạt tỷ lệ 100% giải ngân vốn theo kế hoạch vào cuối năm như mục tiêu của tỉnh đặt ra.

Theo ông Nguyễn Công Điều - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Lắk, với chức năng là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, để góp phần đưa tỷ lệ giải ngân của tỉnh tăng cao và đạt mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn được giao khi hết năm ngân sách, KBNN Đắk Lắk đã đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh một số giải pháp cụ thể.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng - đây là khâu quan trọng nhất để khơi thông dòng chảy vốn đầu tư. “Bởi một khi mặt bằng thi công chưa có, kế hoạch tái định cư chưa hình thành thì khó lòng vận động người dân di dời để sớm có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công”- Giám đốc KBNN Đắk Lắk nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu KBNN Đắk Lắk, mặc dù tỷ lệ giải ngân còn thấp nhưng số dư tạm ứng vốn đầu tư tại Đắk Lắk đang rất cao. Vì thế, KBNN Đắk Lắk kiến nghị các sở, ngành cần tích cực đôn đốc chủ đầu tư thu hồi tạm ứng, nhất là các dự án tạm ứng kéo dài nhiều năm.

Đối với vốn tạm ứng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, khi xây dựng, thẩm định phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cần tính toán chi tiết, cụ thể, chặt chẽ, đảm bảo tính khả thi cao để thuận lợi chi trả cho dân.

Đặc biệt, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu sau khi được tạm ứng phải đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng nghiệm thu nhằm kịp thời thu hồi tạm ứng, không để kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và làm mất tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.

Trường hợp tạm ứng kéo dài nhiều năm hoặc khó có khả năng thu hồi cần kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý, tránh rủi ro, mất vốn… Khi có khối lượng, các chủ đầu tư cần nhanh chóng tập hợp hồ sơ gửi đến Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk để thu hồi vốn tạm ứng, tránh kéo dài và dồn đến cuối năm hoặc phải chuyển nguồn sang năm sau

Chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan cần tích cực rà soát từng dự án, công trình để kịp thời bố trí vốn đầu tư đối với những công trình còn thiếu vốn và kéo dài nhiều năm nhằm sớm quyết toán đưa công trình, dự án vào sử dụng, khai thác, phát huy hiệu quả.

Khi thương thảo hợp đồng, các chủ đầu tư cần quy định rõ thời gian và mức thu hồi tạm ứng từng lần thanh toán, theo đó nâng tỷ lệ thu hồi tạm ứng trên 10% nhằm sớm thu hồi tạm ứng khi có khối lượng hoàn thành (hiện nay thông thường chủ đầu tư và nhà thầu quy định tỷ lệ thu hồi tạm ứng ở mức 10%).