anh moi

Công trình điện gió ở huyện Ea H'leo. Ảnh: TL

Đây cũng là định hướng lớn được đưa ra tại Nghị quyết số 14-NQ/TU về “Phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hiện tại, ngoài thủy điện đang được khai thác, tiềm năng năng lượng tái tạo có thể phát triển điện gió đạt công suất khoảng 10.000MW, điện mặt trời đạt khoảng 16.000MWp, điện sinh khối đạt khoảng 120MW. Với tiềm năng lớn này đã và đang có một làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Đắk Lắk.

Nghị quyết đã đề ra mục tiêu phấn đấu, phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh đạt công suất 2.000 - 3.000MW giai đoạn 2020 - 2025; 3.000 - 4.000MW, giai đoạn 2026 - 2030; phấn đấu đưa tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm năng lượng của vùng Tây Nguyên.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, đồng thời khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của mình, thời gian qua tỉnh Đắk Lắk vừa phát triển vừa hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, cơ chế chính sách phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tập trung cải thiện các chính sách về đất đai, thuế, chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, trong điều kiện khai thác các nguồn thu từ thủy điện ít phát sinh bởi cạn kiệt tiềm năng, nguồn thu từ sản xuất, chế biến nông sản truyền thống thường xuyên thiếu ổn định “mất mùa, mất giá” trong thời gian qua, nguồn thu từ phát triển các dự án năng lượng tái tạo sẽ góp phần rất lớn cho ngân sách nhà nước năm 2021 và những năm tiếp theo. Vì vậy, ngành Thuế sẽ chủ động bám sát các dự án sau khi hoàn thành, đưa vào vận hành có phát sinh nguồn thu để kịp thời bổ sung cho ngân sách nhà nước./.

Gia Cư