14

Bệnh nhân chờ lấy thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện Bạch Mai.

Trả quyền lợi bảo hiểm linh hoạt, kịp thời

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã quyết liệt triển khai kịp thời nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo tốt nhất quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia.

Để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, đặc biệt là thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 1126/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Công an về việc phối hợp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp, thống nhất với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện nghiêm công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/1/2021 của Bộ Y tế và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại công văn số 310/BHXH/CSYT ngày 4/02/2021 và Công văn số 346/BHXH-CSYT ngày 8/2/2021. Cụ thể, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố nghiên cứu, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tổ chức thực hiện; đồng thời thực hiện chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT theo hướng dẫn của Bộ Y tế vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh BHYT cho người dân, vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở y tế.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố liên quan đến thanh toán xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT. Trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú tại các khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực và các khoa phòng điều trị nội trú khác của cơ sở khám chữa bệnh được chỉ định xét nghiệm Covid-19 theo quy định thì BHXH tỉnh thực hiện thanh toán. Để đảm bảo an toàn phòng dịch cho người dân, BHXH Việt Nam cũng lưu ý các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tổ chức việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối đa 3 tháng); đồng thời, hướng dẫn việc chuyển tuyến, hẹn tái khám phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương, đảm bảo thuận lợi cho người bệnh BHYT và an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch trong toàn hệ thống


Bên cạnh các giải pháp đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BXHH, BHYT, BHXH Việt Nam cũng đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó là việc tăng cường cảnh giác hơn nữa với nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các bộ phận có công chức, viên chức, người lao động thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân. Tiếp đó là hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường hợp phát sinh ca lây nhiễm dịch bệnh hoặc nguy cơ lây nhiễm trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, phải tập trung áp dụng ngay các biện pháp cách ly, khoanh vùng, ứng phó với dịch bệnh theo quy định. Đồng thời, các đơn vị chủ động bố trí linh hoạt công chức, viên chức, người lao động làm việc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nâng cao nhận thức, ý thức hơn nữa về phòng chống dịch bệnh; hạn chế tham gia các hoạt động đông người; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Trường hợp nào đã đi, đến, trở về từ khu vực có dịch bệnh hoặc có triệu chứng, nguy cơ bị lây nhiễm phải tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế và các biện pháp cách ly; thông tin ngay đến thủ trưởng đơn vị để kịp thời có biện pháp xử lý, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị.

Gộp chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội tháng 5, 6/2021
vào cùng một kỳ


Đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành công văn gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5 cho người hưởng.

Phương án trên nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng chế độ BHXH, phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức - thời gian - địa điểm chi trả. Đồng thời, BHXH yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng xong trước ngày 20/5/2021.

Hà My