Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Sáng ngày 15/1/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ; các bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; đại diện Công đoàn Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Thông tin tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, Đảng bộ Bộ Tài chính hiện có 51 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 4.937 đảng viên; ở các đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận trực thuộc có 278 chi bộ trực thuộc.

Trong Đảng bộ có nhiều tổ chức đảng hoạt động ở các loại hình như hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hiệp hội nghề nghiệp.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thân, năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã có sự phối hợp tốt với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ chủ động đề ra các giải pháp cụ thể theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, trong đó có nhiều giải pháp về phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN.

Cũng trong năm 2020, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, triển khai và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2020 của Bộ Chính trị, phù hợp với tình hình của Bộ Tài chính; đạt mục đích, yêu cầu và bảo đảm dân chủ, đúng các nguyên tắc, quy định, nhất là quy chế bầu cử trong Đảng, phát huy được tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đảng viên.

Đảng ủy Bộ đã kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; các văn bản hoạt động của Đảng ủy Bộ; phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát các đơn vị, lĩnh vực cụ thể đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ…

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đại diện 6 đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã có ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong công tác xây dựng Đảng và các mặt công tác khác được Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức triển khai trong năm 2020, đặc biệt các tổ chức Đảng tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp đúng thời gian, tiến độ.

đảng ủy bộ tài chính
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức ngày 15/1/2021. Ảnh: Đức Minh

Đối với nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị, Đảng ủy Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức quán triệt, triển khai và cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch, phân công nhiệm vụ… Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021 với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đảng viên.

Theo đồng chí Đỗ Việt Hà, Đảng ủy Bộ Tài chính cần tiếp tục quan tâm, thực hiện nhiều nội dung liên quan tới Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017 về Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; tiếp tục quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm tới đảng vụ, cơ quan chuyên trách…

Sau khi nghe ý kiến của các bí thư, phó bí thư của các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, đặc biệt là tiếp thu, quán triệt ý kiến của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà, đồng chí Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành Tài chính trong năm 2021.

Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khẳng định, Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính luôn xác định, công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, tư tưởng luôn gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Thống nhất với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Việt Hà, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, năm 2021, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ là: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển”, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2026, với nhiều thách thức, Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện mục tiêu của năm 2021, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính, tập trung cao độ phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng như Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về tài chính, ngân sách, nợ công đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của ngành Tài chính; tham gia vào chính sách tài khóa để góp phần ổn định kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội; thường xuyên nắm bắt tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, dịch bệnh để có giải pháp phù hợp, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

Theo đồng chí Tạ Anh Tuấn, đối với công tác xây dựng đảng trong năm 2021, trước mắt Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban cán sự Đảng bộ sẽ tập trung xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt gắn với nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021 -2025, chiến lược phát triển giai đoạn 2021 -2030, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; ban hành các nghị quyết chuyên đề, tổ chức tập huấn, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương…

Đức Minh