Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, đồng chí Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính; đại diện cán bộ chuyên trách công tác đảng của các đảng bộ trực thuộc.

Chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hữu Thân cho biết, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng đảng; từ công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức đảng, đảng viên đến công tác kiểm tra, giám sát đều đạt kết quả quan trọng.

Đảng ủy Bộ Tài chính họp triển khai công tác đảng 6 tháng cuối năm 2023
Đảng ủy Bộ Tài chính họp triển khai công tác đảng 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Đức Minh

Đảng uỷ Bộ Tài chính và các cấp uỷ trực thuộc luôn đặc biệt quan tâm và triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng như công tác phát triển đảng viên.

Các cấp ủy đảng đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở kế hoạch công tác số 28 -KH-DU năm 2023 của Đảng ủy Bộ Tài chính có 46 nhiệm vụ trọng tâm, tính đến ngày 7/7/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính đã triển khai hoàn thành 153 nhiệm vụ và nhóm việc (trong đó 26 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch 28, 127 nhiệm vụ phát sinh mới được giao); 20 nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch 28 và 21 nhiệm vụ phát sinh sẽ tếp tục thực hiện theo tiến độ.

Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính trong công tác cán bộ; kiện toàn nhân sự Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các vị trí, chức danh trong cấp ủy Đảng bộ Bộ Tài chính và các chức danh lãnh đạo chính quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch giai đoạn 2025 - 2030,…

Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện việc rà soát, bổ sung, sửa đổi ban hành quy chế làm việc của các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ; quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị.

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương, bày tỏ thống nhất về kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2023 mà Đảng ủy Bộ Tài chính đã đạt được và những phương hướng triển khai công tác đảng trong những tháng cuối năm 2023.

Đảng ủy Bộ Tài chính họp triển khai công tác đảng 6 tháng cuối năm 2023
Đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác của Ban Cán sự Đảng bộ về chỉ đạo, tổ chức, động viên cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đảng ủy tiếp tục quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các kế hoạch, chương trình công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, tăng cường học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, kịp thời nắm bắt, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhằm tạo sự đồng thuận, tăng cường sự thống nhất trong cơ quan, tổ chức và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa 12, 13 và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị; quan tâm, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng chi bộ; làm tốt công tác đảng viên, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Đảng ủy khối tham gia đóng góp vào việc tổng kết, bổ sung, sửa đổi, xây dựng các quy định của Trung ương; tiếp tục quan tâm tổ chức tổng kết Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; quán triệt thực hiện Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.

Đảng ủy Bộ Tài chính họp triển khai công tác đảng 6 tháng cuối năm 2023
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định, hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo tại hội nghị. Đảng ủy Bộ Tài chính xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương.

Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ổn định an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội; góp phần duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế; phấn đấu cao nhất nhiệm vụ ngân sách nhà nước và công tác xây dựng đảng năm 2023.

Theo đó, cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Bộ Tài chính bám sát Nghị quyết số 05-NQ-BCSĐ ngày 12/1/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 14/2/2023 của Đảng ủy Bộ Tài chính; tập trung triển khai xây dựng, trình cấp có thẩm quyền một số nhiệm vụ, đề án quan trọng.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 28/KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính và các nhiệm vụ phát sinh, đảm bảo tiến độ và thời gian quy định.

Trong chương trình hội nghị, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023"; khen thưởng cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW.
Đảng ủy Bộ Tài chính họp triển khai công tác đảng 6 tháng cuối năm 2023
Đồng chí Nguyễn Quang Trường trao giấy khen của Đảng bộ Bộ Tài chính cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Ảnh: Đức Minh
Đảng ủy Bộ Tài chính họp triển khai công tác đảng 6 tháng cuối năm 2023
Đồng chí Cao Anh Tuấn trao giấy khen của Đảng bộ Bộ Tài chính cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Ảnh: Đức Minh