Tại Hội thảo "Cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu trong thực hiện các nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế" tổ chức ngày 20/6 tại Hà Nội, bà Trần Thị Trang cho biết, thông tin dữ liệu nói chung là nguồn tài nguyên rất quan trọng, quý báu, có giá trị thực tiễn cao với hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức thực thi trong thực tế.

Thông tin dữ liệu sẽ quyết định chất lượng, sự thành công, tính khả thi của nhiều hoạt động, trong lĩnh vực xây dựng chính sách pháp luật càng quan trọng.

Đánh giá công nghệ để xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế chi trả hợp lý

Đánh giá công nghệ để xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế chi trả hợp lý. Ảnh: Văn Nam.

Để xây dựng các danh mục này khả thi, hiệu quả, chi phí thấp mà chất lượng vẫn đảm bảo chúng ta cần thu thập dữ liệu thông tin, đánh giá công nghệ y tế để biết được nên đưa danh mục kỹ thuật nào, thuốc nào, ở giai đoạn, phạm vi chi trả như thế nào, chi trả ở tuyến nào…

"Hiện nay thuốc được ứng dụng đánh giá công nghệ y tế sớm nhất, đầy đủ nhất. Chẳng hạn muốn đưa thuốc tâm thần về quản lý tại trạm y tế xã thì phải cần thu thập thông tin, đánh giá công nghệ y tế để biết số lượng bác sĩ ở tuyến xã, bao nhiêu bác sĩ ở tuyến này được học về tâm thần” - bà Trang cho biết.

Theo các chuyên gia, với cơ cấu chi từ quỹ BHYT tại Việt Nam hiện nay, danh mục thuốc vẫn chiếm cơ cấu chi lớn nhất với hơn 30% tổng chi. Trong khi đó, tỷ lệ người dân phải chi tiền túi trong khám, chữa bệnh còn cao. Vì vậy, có thể sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế để lựa chọn mua sắm chi tiêu y tế phù hợp, nhằm giảm chi tiền túi của người dân.

Chẳng hạn, việc đánh giá công nghệ y tế đối với các loại thuốc sẽ là bằng chứng khoa học về chi phí và hiệu quả. Từ những đánh giá này, các đơn vị có thể xây dựng được danh mục thuốc BHYT bổ sung hợp lý với ngân sách hiện có. Đồng thời, đánh giá lâm sàng, kinh tế, chất lượng sống, qua đó đưa ra được những can thiệp điều trị cho người bệnh phù hợp./.