Nông dân đang ký hợp đồng thu mua mía với KTS. Ảnh: baogialai.com.vn

Mặc dù diễn biến của ngành đường còn nhiều khó khăn, nhưng việc thoái vốn của DATC tại KTS đã diễn ra khá thuận lợi, hoàn tất chỉ trong hơn chục ngày với giá khớp lệnh bình quân 16.800 đồng/CP.

Như vậy, sau đợt thoái vốn này, số cổ phần còn lại của DATC tại KTS là 1.977.339 CP, tương đương với tỷ lệ nắm giữ 39% vốn điều lệ tại KTS.

DATC cho biết, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp và diễn biến thị trường để tiếp tục triển khai thoái vốn tiếp tại KTS trong năm 2014-2015.

Ngày 9/12/2013, KTS sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2013, theo đó nhà đầu tư sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 CP được nhận 2.000 đồng).

Cùng thời điểm này, DATC đang tiếp tục quá trình thoái vốn tại Công ty CP Đường Sơn La (SLS)./.

Hà Anh