Theo quyết định xử phạt, Dầu khí Nam Sông Hậu bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, năm 2023 và bán niên năm 2023.

Bên cạnh đó, Dầu khí Nam Sông Hậu công bố thông tin không đúng thời hạn với các tài liệu: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ năm 2022 sang lãi năm 2023; giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên....

Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của HNX đối với báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Dầu khí Nam Sông Hậu bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Dầu khí Nam Sông Hậu cũng bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo đó, công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung đối với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán, công ty thực hiện các giao dịch với người có liên quan, bao gồm: Công ty cổ phần Kho cảng ngoại quan và Thương mại Dầu khí NSH Gò Công, Công ty cổ phần Thương mại Chợ Gạo.

Tuy nhiên, công ty không trình bày các giao dịch này tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023. Như vậy, với tất cả những vi phạm trên, Dầu khí Nam Sông Hậu bị xử phạt với tổng số tiền lên đến 157,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 29/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ra quyết định xử phạt hàng loạt cá nhân về hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PSH. Cụ thể, 4 cá nhân gồm ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên, ông Trần Minh Hoàng bị xử phạt 1,5 tỷ đồng/người và cấm giao dịch chứng khoán trong 2 - 3 năm; 13 cá nhân cho mượn tài khoản để người khác thao túng bị đình chỉ giao dịch trong 9 tháng.