Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp ông Karl Stoss. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, hiện Bộ Tài chính đang giúp Chính phủ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực xổ số, casino và trò chơi có thưởng. Vì vậy, nhu cầu tìm hiểu kinh nghiệm của các nước đã tổ chức thành công hoạt động kinh doanh này là rất lớn.

Thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng cũng đánh giá cao hoạt động hợp tác của Tập đoàn với Bộ Tài chính trong thời gian qua (cụ thể là sự phối hợp của Tập đoàn trong việc tổ chức buổi Tọa đàm về kinh nghiệm quốc tế tại Hà Nội trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh casino).

Bộ trưởng mong muốn Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính trên một số điểm, bao gồm: Tổ chức các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng với các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Tổ chức các đoàn kháo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài trong việc xây dựng chính sách, quản lý giám sát, xử lý vi phạm ở những nước có thị trường kinh doanh xổ số và trò chơi có thưởng phát triển ổn định.

Tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn (khoảng 7 ngày/khoá) ở trong nước (mời chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam) và nước ngoài cho các cán bộ làm công tác xây dựng, hoạch định chính sách, quản lý, giám sát để nâng cao năng lực cán bộ trong công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng tại Việt Nam./.

Vĩnh Thái