Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, toàn tỉnh có khoảng 167 nghìn nhân khẩu thiếu đói.

Theo quy định của Chính phủ, đối tượng được trợ giúp đột xuất cứu đói là 15kg gạo/người/tháng, trong thời gian từ 1 đến 3 tháng.

Vì vậy, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong trong thời gian 1 tháng từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói đột xuất cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, bằng số địa phương đề nghị./.

Minh Hoàng