Triển khai mạnh mẽ các giải pháp quản lý thuế kinh doanh thương mại điện tử Chống thất thu thuế thương mại điện tử xuyên biên giới: Cần hơn nữa sự tự giác của người nộp thuế Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế thương mại điện tử Tăng cường vai trò chủ sàn giao dịch thương mại điện tử nộp thuế thay người bán hàng

Có cá nhân bán hàng qua mạng nộp thuế gần 10 tỷ đồng

Đối với cục thuế lớn như Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thời gian qua đã có nhiều kế hoạch, chuyên đề để tập trung tổ chức thực hiện như: Tuyên truyền, vận động người nộp thuế có hoạt động TMĐT đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, thực hiện rà soát thông tin từ các tổ chức có liên quan (ngân hàng, sàn giao dịch TMĐT, doanh nghiệp sở hữu App vận chuyển, giao nhận…), cũng như qua kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT, trực tuyến có trả thu nhập cho cá nhân… và chuyển giao thông tin, dữ liệu chi trả thu nhập cho cá nhân về cơ quan thuế địa phương để đôn đốc thực hiện quản lý thu thuế theo quy định.

Địa phương thu về hàng trăm tỷ đồng từ thuế thương mại điện tử
Địa phương thu về hàng trăm tỷ đồng từ thuế thương mại điện tử. Ảnh: TL.

Kết quả về số thu thuế từ cá nhân kinh doanh có hoạt động TMĐT qua kê khai, kê khai bổ sung điều chỉnh và qua truy thu, phạt trong năm 2021 là trên 122 tỷ đồng; trong 6 tháng đầu năm 2022 là trên 140 tỷ đồng (tăng 14,75%).

Điển hình như, có cá nhân trên địa bàn thành phố kinh doanh mỹ phẩm bằng hình thức live stream, nhận tiền qua các tài khoản ngân hàng và COD đã có doanh thu từ 2013 - 2016 trên 499 tỷ đồng, đã nộp trên 9 tỷ đồng; có cá nhân đã nộp trên 1,7 tỷ đồng.

Một số cá nhân tự giác nộp hàng tỷ đồng tiền thuế

Điển hình tại TP. Hồ Chí Minh, có cá nhân trên địa bàn thành phố kinh doanh mỹ phẩm bằng hình thức live stream, nhận tiền qua các tài khoản ngân hàng và COD đã có doanh thu từ 2013 - 2016 trên 499 tỷ đồng, đã nộp trên 9 tỷ đồng; có cá nhân đã nộp trên 1,7 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2021 – 2022, có 2 cá nhân bị truy thu thuế và đã nộp trên 8 tỷ đồng/cá nhân. 1 hộ kinh doanh tại thành phố Thủ Đức có doanh thu khoán và doanh thu kê khai từ sử dụng hóa đơn năm 2021 là 2,287 tỷ đồng, qua rà soát đối chiếu từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội và báo chí cung cấp, cơ quan thuế đã đề nghị hộ kinh doanh tự kê khai điều chỉnh lại doanh thu kê khai thuế chỉ trong quý I/2022 là 3,2 tỷ đồng…

Cục Thuế thành phố Hà Nội thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh TMĐT. Cục Thuế đã nhận được sự đồng thuận cao của các hộ, cá nhân kinh doanh.

Qua rà soát có 1.194 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, hoạt động TMĐT nhận thu nhập từ các tổ chức nước ngoài như Google, Facebook. Tính đến tháng 12/2021, số nộp ngân sách năm 2020 là 134 tỷ đồng, số nộp ngân sách năm 2021 là 129,3 tỷ đồng. Cục Thuế thành phố Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu của 32.084 cơ sở kinh doanh có hoạt động bán hàng online, 2.307 cơ sở cho thuê nhà/lưu trú để đưa vào diện quản lý thuế từ năm 2021.

Kiến nghị các sàn giao dịch nộp thuế hộ để không bỏ sót nguồn thu

Theo đại diện cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, việc xử lý thuế của cá nhân kinh doanh có hoạt động TMĐT là từ thông tin do cơ quan thuế đề nghị xác minh, thu thập và do các cơ quan bên ngoài cung cấp, chưa có quy trình, cơ chế tự rà soát trong nội bộ ngành Thuế, cũng như chưa có bộ phận chuyên trách để rà soát nhằm kiểm soát, kiểm tra cá nhân kinh doanh từ khâu đăng ký thuế, kê khai thuế, kiểm tra xử lý vi phạm…

Tuy nhiên, khi bị phát hiện và mời xử lý, hầu hết những cá nhân kinh doanh này đều chủ động đăng ký thuế, kê khai thuế, kê khai bổ sung và nộp thuế truy thu, phạt, tiền chậm nộp vào NSNN, không có nợ thuế kéo dài.

Địa phương thu về hàng trăm tỷ đồng từ thuế thương mại điện tử
Ngành Thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: TL.

Tại Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng đã từng bước nghiên cứu, tìm hiểu, triển khai các hoạt động thực tế đối với từng chủ thể phát sinh trong thị trường TMĐT và thu được những kết quả khả quan.

Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai áp dụng các biện pháp công nghệ thông tin thực hiện rà soát trên cơ sở dữ liệu trên mạng Facebook, qua rà soát hiện có 13.422 chủ tài khoản Facebook trên địa bàn Hà Nội có các hoạt động quảng cáo và bán hàng qua mạng.

Đơn vị đã gửi 3 lần tin nhắn trên hệ thống SMS đến các chủ tài khoản được xác định là chưa đăng ký thuế, hướng dẫn truy cập trang thông tin của cơ quan thuế. Tại địa chỉ trang này đã có các thông tin hướng dẫn về nghĩa vụ đăng ký, kê khai thuế, cách thức khai báo thông tin để các cá nhân kinh doanh qua mạng kê khai với cơ quan thuế, hạn chế việc làm phiền nếu các cá nhân đã thực hiện đăng ký.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã xây dựng các bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận 1 cửa để giải đáp chính sách, công tác triển khai của cơ quan thuế.

Kết quả, có trên 2.000 cá nhân thực hiện các thủ tục đăng ký kê khai thuế. Từ năm 2018 đến năm 2021, việc nhận diện cách thức hoạt động, các chủ thể tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh TMĐT có vai trò tiền đề để thực hiện công tác quản lý thuế. Sau khi phân tích nghiên cứu, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã nhận diện, phân loại để có những biện pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng, như: cung cấp ứng dụng trên Google, Facebook; bán hàng online; cho thuê nhà qua ứng dụng Agoda, Booking.com, Airbnb…

Từ kinh nghiệm quản lý, đại diện cục thuế các địa phương kiến nghị cần bổ sung quy định sàn giao dịch TMĐT tại Việt Nam phải thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho người nộp thuế là cá nhân kinh doanh, trước mắt là các sàn giao dịch lớn, có đội ngũ, bộ phận giao hàng riêng (Lazada, Tiki…)./.

Các sàn giao dịch kê khai, nộp thuế thay cá nhân kinh doanh phù hợp thông lệ quốc tế

Việc các sàn giao dịch kê khai, nộp thuế thay cho người bán là cá nhân kinh doanh giúp đảm bảo kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh. Các sàn giao dịch thực hiện kê khai, nộp thuế thay cá nhân kinh doanh là phù hợp với thông lệ quốc tế về quản lý thuế đang áp dụng hiện nay, cũng như phù hợp với mục tiêu quản lý thuế đơn giản, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả theo nội dung cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022)./.