Hệ thống kho khang trang, hiện đại

Trong nhiều năm qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã quan tâm thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển, tính kết nối giữa các kho trong toàn ngành gắn với quy hoạch vùng chiến lược của địa phương. Đồng thời, lựa chọn nội dung đầu tư, xây dựng kho dự trữ quốc gia đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn kho tập trung, đa năng, tích lượng lớn đã nâng tầm quy mô các kho dự trữ quốc gia (DTQG), hình thành rõ nét các kho dự trữ chiến lược trong toàn ngành.

Với sự chỉ đạo của Tổng cục DTNN, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh trong những năm qua đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện công tác đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất. Đây cũng là tiền đề để Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh hoàn thành đề án hợp nhất các chi cục.

Nhìn chung, 5 năm qua, hệ thống kho DTQG tại Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã có bước phát triển, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý nguồn lực DTQG từng bước được nâng cao, góp phần bảo quản hàng dự trữ theo phương thức hiện đại, tiên tiến và xây dựng “vùng kho kiểu mẫu”, “ngăn kho kiểu mẫu” của cục.

Hệ thống kho dự trữ ngày càng hiện đại, đáp ứng công tác quản lý nguồn lực dự trữ quốc gia.
Hệ thống kho ngày càng hiện đại, đáp ứng công tác quản lý nguồn lực dự trữ quốc gia.

Cục đã xây dựng được các hạng mục công trình chất lượng, nhiều nhà kho khang trang, hiện đại như: Kho dự trữ Cẩm Thạch, tích lượng 5.000 tấn/tích lượng quy hoạch 12.500 tấn, (đã mở rộng đất hơn 3,7 ha); Kho dự trữ Đức Lâm, tích lượng 7.500 tấn/tích lượng quy hoạch: 10.000 tấn, (đã mở rộng đất hơn 2,8 ha) cùng với Kho dự trữ tuyến I Nghi Lộc tại Nghệ An, tích lượng 10.000 tấn/tích lượng theo quy hoạch 30.000 tấn, (đã mở rộng đất gần 4 ha) hoàn thành đưa vào sử dụng từng bước thay đổi diện mạo kho dự trữ quốc gia tại Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh. Cùng với các kho hiện có của đơn vị trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã nâng sức chứa đạt gần 100 ngàn tấn là cơ sở để bảo quản an toàn nguồn lực DTQG đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, luôn sẵn sàng, kịp thời phục vụ cho việc điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ thường xuyên cũng như các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh.

Ngoài công tác đầu tư xây dựng mới kho dự trữ, việc sửa chữa thường xuyên các kho cũ luôn được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng kho chứa hàng; trụ sở làm việc của các chi cục DTNN thuộc cục đã được đầu tư xây dựng mới 100% đảm bảo công năng, hiệu quả, cải thiện điều kiện làm việc của công chức.

Xây dựng vùng kho an toàn, sạch, đẹp

Không chỉ thực hiện tốt công tác đầu tư quy hoạch hệ thống kho dự trữ, trong nhiều năm qua, Cục DTNN Khu vực Nghệ Tĩnh luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp của Tổng cục DTNN. Trên cơ sở mô hình chung của tổng cục, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã cụ thể hóa, xây dựng và quy định các tiêu chí riêng về vùng kho an toàn, vùng kho xanh, vùng kho sạch đẹp phù hợp với thực tiễn tại đơn vị.

Nhờ triển khai một cách bài bản, khoa học, phong trào “Xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp” đã được các đơn vị hưởng ứng tích cực, tạo ra sức lan toả lớn. Nhiều giải pháp, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được các đơn vị áp dụng. Thực hiện cơ chế gắn công tác bảo quản hàng hóa trong kho với lao động ngoài kho cho mỗi cá nhân làm tăng tính trách nhiệm, sự tự giác cho người lao động.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua xây dựng Vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp”; bảo quản tốt hàng hóa DTQG; tích cực áp dụng những sáng kiến, cải tiến trong công tác quản lý, kỹ thuật, đồng thời không ngừng đổi mới phương thức thực hiện để đưa phong trào ngày một phát triển, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn mới.