Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế tháng 2/2024, cục thuế tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai chính sách thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế và các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường tuyên truyền triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế...

Điện Biên: Thu nội địa tháng 1/2024 đạt 7,6% dự toán
Công chức Cục Thuế Điện Biên giải quyết thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa". Ảnh: CTV.

Đồng thời, các cơ quan thuế trên địa bàn phối hợp với Trung tâm điều hành HĐĐT đẩy mạnh triển khai, kiểm tra, xác minh các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu áp dụng hóa đơn điện tử từng lần bán hàng; tăng cường kiểm tra, giám sát NNT thực hiện đăng ký, sử dụng HĐĐT, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đặc biệt là HĐĐT trong bán lẻ xăng, dầu, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và xử phạt theo đúng quy định.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với các ban quản lý dự án cấp tỉnh, các sở ngành, chủ đầu tư các công trình và chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp với ban quản lý dự án cấp huyện tổng hợp dữ liệu liên quan đến công tác nghiệm thu, giải ngân vốn đầu tư dự án trong năm 2022, năm 2023 để phục vụ công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thi công công trình.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Điện Biên, cục thuế căn cứ số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2023 và chỉ tiêu thu nợ thuế được giao, xây dựng phương án thu nợ cụ thể, chi tiết đến từng cán bộ được giao theo dõi quản lý để đôn đốc thu nộp kịp thời; triển khai quyết liệt, đầy đủ, kịp thời các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định để thu hồi nợ đọng.