Theo Cục Quản lý dược, số công bố sản phẩm mỹ phẩm 75/20/CBMP-PT được Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cấp ngày 29/10/2020 cho sản phẩm Sáp nẻ Vaseline, Công ty CP đầu tư & thương mại Hưng Việt (ở Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty TNHH sản xuất & thương mại Athena Việt Nam (ở tỉnh Phú Thọ) sản xuất.

Lý do thu hồi do sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng quy định về nhãn sản phẩm, theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sáp nẻ Vaseline
Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sáp nẻ Vaseline. Ảnh: TL.

Do vậy, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi các sản phẩm trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty CP đầu tư & thương mại Hưng Việt, Công ty TNHH sản xuất & thương mại Athena Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi sản phẩm trên về Cục Quản lý dược trước ngày 20/6/2024.

Đồng thời, thực hiện việc ghi nhãn sản phẩm Sáp nẻ Vaseline (Hoa hồng) - hộp 15g và sản phẩm Sáp nẻ Vaseline (dầu dừa) - hộp 15g đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông, phân phối ra thị trường.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ kiểm tra 2 công ty trên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Giám sát các công ty thực hiện thu hồi sản phẩm không đáp ứng quy định; khắc phục việc ghi nhãn các sản phẩm đáp ứng quy định. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược trước ngày 5/7/2024.