Theo thông tin từ HNX, chỉ tính riêng trong năm 2015, đã có tới 4 doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM gồm: CtyCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO, Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Đầu tư xây dựng Long An IDICO, Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO.

Hiện tại, MCI đang hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đảm nhận vai trò quản lý một đại lý xăng dầu của PVOil, hàng tháng cung cấp cho khách hàng khoảng 50.000-80.000 lít xăng dầu các loại. Hoạt động này chiếm 36,1% trong cơ cấu doanh thu của công ty năm 2014, tăng 29,6% so với năm 2013.

Trong 2 năm 2013 và 2014, doanh thu của MCI lần lượt đạt 74,4 tỷ đồng và 34,8 tỷ đồng. Năm 2015, công ty đặt kế hoạch doanh thu 101 tỷ đồng./.

Duy Thái