TTA

Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Ngày 14/7/2021, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Hỗ trợ phòng chống dịch trên 3.800 tỷ đồng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, mặc dù trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa tích cực phòng chống dịch Covid-19 và linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa triển khai nghiêm túc, đúng quy định các mặt công tác xây dựng Đảng.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy Khối, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã chủ động, đi đầu trong việc hỗ trợ, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn cả nước với tổng giá trị trên 3.318 tỷ đồng, đồng thời tích cực phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh biểu dương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021.

Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19 và còn có những vướng mắc về cơ chế, chính sách, Đảng bộ Khối và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các giải pháp, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa duy trì ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả; triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Trong đó, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 717 nghìn tỷ đồng, tăng 4,43%; lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 76 nghìn tỷ đồng, tăng 77,7%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 114,53 nghìn tỷ đồng, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm 2020.

Đồng thời, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền thực hiện trên 3.800 nghìn tỷ đồng, và thực hiện hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ với số tiền trên 56 tỷ đồng.

5 nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng yêu cầu Đảng bộ Khối cần đi sâu phân tích, đánh giá các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cần thảo luận thật kỹ, xác định được bài học, kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

TTA
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Đảng ủy Khối.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các cấp ủy đảng thuộc Khối cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, một là là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược đã được xác định tại Nghị quyết nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế…

Hai là tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về doanh nghiệp nhà nước, về các ngành, lĩnh vực kinh tế. Đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ...

Ba là tăng cường sức mạnh, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

Bốn là nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Năm là đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước….

H.Y