Hà Tĩnh chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh ủy Phú Yên

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo đoàn công tác về tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và giải pháp của nghị quyết, tỉnh Hà Tĩnh đã đặt ra mục tiêu “Đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển”.

Hà Tĩnh phấn đấu đạt mục tiêu “mạnh về biển, giàu từ biển”

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại cuộc làm việc

Thu nhập bình quân đạt gần 44 triệu đồng/người/năm

Về thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 36, Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả như: Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2018-2022, tương đương mức bình quân chung cả nước; Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 44 triệu đồng, tăng gần 10 triệu đồng so với năm 2018 nhưng vẫn còn thấp so với bình quân chung cả nước; Tốc độ đổi mới công nghệ năm 2022 đạt 23%, tăng 2% so với năm 2020.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 của tỉnh đạt gần 6%. 9 tháng đầu năm 2023 đạt 7,68%, dự báo năm 2023 đạt 8,5%. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được công bố; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 36-NQ/TW nêu rõ, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, bước đầu chúng ta có thể khẳng định rằng, Nghị quyết số 36-NQ/TW đã tạo nên sự chuyển biến tích cực và rõ ràng, đạt được những kết quả quan trọng trong thực tiễn phát triển của đất nước ta thời gian qua.

Du lịch biển đã có sự phát triển nhanh, khẳng định được vị thế, vai trò của du lịch biển trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tạo ra diện mạo mới cho hệ thống đô thị ven biển. Kinh tế hàng hải đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, năng lực vận tải ngày càng tăng, dần đáp ứng nhu cầu vận chuyển. Ngành dầu khí, thuỷ sản giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Các khu kinh tế ven biển đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn…

Hà Tĩnh phấn đấu đạt mục tiêu “mạnh về biển, giàu từ biển”
Toàn cảnh cuộc làm việc chiều 15/11.

Đối với Hà Tĩnh, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả tích cực mà tỉnh đã đạt được. Cụ thể như đã khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều cơ chế chính sách phù hợp; tập trung phát triển các ngành kinh tế biển và ven biển, kinh tế hàng hải. Du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng đã có bước phát triển tốt. Tập trung đầu tư phát triển Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp ven biển…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng Ban Kinh tế trung ương cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển còn thiếu đồng bộ, thiếu liên kết. Kinh tế biển chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Quy mô sản xuất ngành thủy sản còn nhỏ, hoạt động du lịch biển còn mang tính thời vụ, chất lượng nguồn nhân lực ngành biển còn thấp…

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TW trong thời gian tới, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Theo đó, tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế biển, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP của tỉnh, phát triển theo hướng bền vững; sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch các khu kinh tế ven biển; tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm hài hòa giữa khai thác, sử dụng tài nguyên với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học…