HNX cho biết thêm, tính đến ngày 20/1/2015, kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2014 đối với các doanh nghiệp không phải là công ty mẹ hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC), đã có 203/206 doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 98,5% (tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước).

Riêng quý 4, có 175 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, tổng giá trị lãi đạt 1.543,8 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, 28 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ 157,3 tỷ đồng, giảm 69,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 62 doanh nghiệp kinh doanh lãi 537 tỷ đồng, chiếm 34,78% tổng giá trị lãi. Tiếp đến là ngành khai khoáng và dầu khí với 16 doanh nghiệp lãi 412 tỷ đồng, chiếm 26,69% tổng giá trị lãi và ngành tài chính có 13 doanh nghiệp lãi 226 tỷ đồng, chiếm 14,64% tổng giá trị lãi.

Ngành xây dựng có 26 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, tổng giá trị lãi đạt 75 tỷ đồng, nhưng đây cũng là ngành chiếm tỷ trọng giá trị lỗ lớn nhất với 5 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ 62 tỷ đồng. Ngành kinh doanh bất động sản có 4 doanh nghiệp làm ăn có lãi với giá trị lãi 72 tỷ đồng, đồng thời có 2 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ tới 24 tỷ đồng.

Tính cả năm 2014, có 183 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 3.453 tỷ đồng; 20 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, với tổng giá trị lỗ 378 tỷ đồng, giảm 51,48% so với năm 2013./.

Duy Thái