Thành lập Đội Nghiệp vụ hải quan ga Kép-Bắc Giang
Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư tại ga Kép. Ảnh: Hải quan Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 18/2/2023, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ khai trương hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Năm 2022, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoàn thành nâng cấp cải tạo và sửa chữa (giai đoạn 1) bãi hàng ga Kép diện tích gần 28.000 m2, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động vận tải liên vận quốc tế hàng hóa bằng đường sắt.

Ngày 19/1/2023, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành quyết định cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã làm việc với Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Bắc Giang để hoàn thiện các thủ tục liên quan và thống nhất các phương án triển khai.

Với các điều kiện hạ tầng này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã xây dựng phương án khai thác giai đoạn 1 (2023 - 2024) ga Kép (ngay sau khi chính thức hoạt động). Theo đó, tổ chức lập tàu liên vận quốc tế bình quân 1,5 - 2 đôi/ngày tuyến Kép - Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Bằng Tường (Trung Quốc); tổ chức lập, giải thể, tiếp chuyển tàu nội địa Bắc - Nam 1 đôi/ngày.

Dự kiến năng lực xếp dỡ bình quân 80 - 100 toa xe/container/ngày, góp phần giảm ách tắc cho ga Yên Viên và ga Đồng Đăng trong vận tải liên vận quốc tế theo tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn để vận chuyển hàng hoá sang Trung Quốc. Nguồn hàng vận chuyển chủ yếu là hàng điện tử, công nghiệp, nguyên vật liệu xây dựng, gỗ công nghiệp, quặng thô...

Giai đoạn 2 từ năm 2025 sẽ xây dựng kho bãi ngoại quan để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận. Bãi hàng chuyên tiếp nhận container lạnh chuyển tải từ phía Nam ra tập kết, làm thủ tục hải quan và xếp vận chuyển bằng đường sắt xuất khẩu sang Trung Quốc. Năng lực dự kiến giai đoạn 2 tăng thêm 2 - 2,5 đôi tàu/ngày.