Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội 5 năm cũng được nhận lương hưu - Ảnh 1.
Đến hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 39%.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước 1/1/2021 đã đóng 20 năm được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ. Như vậy, so với Luật Lao động năm 2019 về quy định tăng tuổi nghỉ hưu, những người này cũng về hưu sớm hơn 2-5 năm so với người tham gia sau ngày 1/1/2021.

Cụ thể, người lao động trong điều kiện bình thường tăng từ 60 lên 62 tuổi với nam và từ 55 lên 60 tuổi với nữ. So với quy định hiện hành, người lao động sẽ được lợi hơn khi không bị trừ tỷ lệ 2% do nghỉ hưu trước tuổi.

Theo quy định của Luật Lao động, từ năm 2018, tỷ lệ được hưởng lương hưu được điều chỉnh tối đa là 75%. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở nữ tăng từ 25 năm lên 30 năm và nam là từ 30 năm lên 35 năm. Trường hợp nghỉ hưu mà chưa đủ tuổi đời theo quy định thì bị giảm trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi (trừ 2%/năm nghỉ hưu trước tuổi).

Theo báo cáo đánh giá tác động, ban soạn thảo nêu rõ các quy định mới trong dự thảo nhằm bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội của người dân, sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập thực tế, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng quyền, lợi ích, hấp dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội.

Đến hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 39%, khoảng 18 triệu người, trong đó số tham gia tự nguyện gần 1,83 triệu người.