xuat khau

Dự kiến xuất khẩu quý II năm nay sẽ khả quan hơn. Ảnh ĐT

>> Sản xuất tiếp tục được cải thiện trong tháng 3

Tổng cục Thống kê cho biết, dựa vào kết quả điều tra xu hướng kinh doanh từ 3.245 doanh nghiệp cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong những tháng đầu năm từ quy mô sản xuất cũng như tốc độ tăng trưởng vẫn ổn định.

Cụ thể, về đơn đặt hàng sản xuất quý I năm nay so với quý trước, có 27,7% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng cao hơn; 32% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm và 40,4% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định. Xu hướng quí II so với quí I khả quan hơn với 52,1% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng cao hơn; 11,7% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 36,2% số doanh nghiệp có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, có 75,3% số DN làm hàng xuất khẩu khẳng định có số đơn hàng xuất khẩu mới quý I/2015 tăng lên và giữ ổn định so với quí IV/2014 (trong đó 25% dự báo tăng và 50,3% dự báo giữ ổn định), trong khi đó tỷ lệ số DN có đơn hàng xuất khẩu giảm là 24,6%. Các DN dự kiến về xuất khẩu quý II/2015 khả quan hơn với 86% số DN dự báo tăng lên và giữ ổn định đơn hàng XK so với quý I/2015 (trong đó 42,9% dự báo tăng và 43,1% dự báo giữ ổn định), chỉ có 14% dự báo giảm.

Các ngành có tỷ lệ lạc quan cao về triển vọng đơn hàng xuất khẩu quý II/2015 tăng so với quý I/2015 gồm: sản xuất thuốc lá; thuốc, hóa dược và dược liệu; xe có động cơ; da và các sản phẩm liên quan; các sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học…

Đối với chi phí sản xuất, có 33,5% số doanh nghiệp cho rằng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm tăng; 10,7% số doanh nghiệp khẳng định chi phí giảm và 55,8% số doanh nghiệp cho rằng chi phí ổn định. Xu hướng quý II so với quý I, có 28,6% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng; 13% số doanh nghiệp cho rằng chi phí sản xuất giảm và 58,4% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về tồn kho sản phẩm, 25,6% số doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho tăng; 29,9% số doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho giảm và 44,5% số doanh nghiệp giữ ổn định so với quý trước. Dự báo về thành phẩm tồn kho quý II/2015 so với quý I/2015, có 65% số DN dự kiến tăng lên và giữ ổn định (trong đó 17,4% dự báo tăng lên và 47,6% dự kiến giữ ổn định) và 35% số DN dự kiến tồn kho thành phẩm giảm đi.

Đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh, có 57% số DN đánh giá quý I/2015 khả quan hơn và giữ ổn định so với quý IV/2014 (trong đó 28,8% khẳng định tăng lên và 38,2% khẳng định giữ ổn định); 33,1% số DN đánh giá là khó khăn hơn.

Các DN nhận định SXKD của quý II tốt hơn và giữ ổn định so với quý I chiếm 87,8% (trong đó 55,3% dự báo tốt lên và 32,5% dự báo giữ ổn định), chỉ có 12,3% số DN dự báo kém hơn.

Trung Ninh