anh moi

Cảng biển Bình Thuận thuộc phạm vi quản lý, giám sát của Cục Hải quan Đồng Nai.Ảnh: Gia Cư

Điện tử hóa thủ tục hành chính về hải quan

Ông Ngô Minh Hải, Phó trưởng phòng Giám sát quản lý hải quan, Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, năm 2020, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý giám sát hải quan đã đảm bảo thông suốt 105 thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh tại đơn vị với 102 TTHC cấp độ 4.

Các TTHC cốt lõi như thông quan hàng hóa, thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, mức độ cao nhất, cho phép tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thanh toán thuế, phí, lệ phí và trả kết quả hoàn toàn thông qua mạng internet.

Cũng theo đánh giá của lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai, một trong những kết quả nổi trội đáng ghi nhận là việc tiếp nhận và xử lý trên 1,2 triệu tờ khai đã có 100% tờ khai hải quan điện tử (trên 38,3 tỷ USD). Cùng với đó, số tiền thuế bằng phương thức điện tử chiếm trên 98% số thu của toàn đơn vị.

Cũng trong năm 2020, đơn vị thực hiện xử lý 9.359 bộ hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), nâng tổng lũy kế lên 34.183 bộ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống DVCTT. Hệ thống một cửa quốc gia, hệ thống một cửa Asean; máy soi chiếu hàng hóa; thông quan tự động cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả… rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa rất nhiều so với trước đây.

Hai tháng đầu năm 2021, bên cạnh việc tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động các công tác trọng tâm, Cục Hải quan Đồng Nai tiếp tục triển khai tăng cường các hoạt động cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK của doanh nghiệp trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 đảm bảo không để ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa của doanh nghiệp ngay cả trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Cục Hải quan Đồng Nai cũng thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật hải quan, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, duy trì đường dây nóng, niêm yết công khai các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Trong 2 tháng đầu năm 2021, Hải quan Đồng Nai đã giải quyết nhanh, gọn 35.054 hồ sơ, cập nhật xử lý 64.259 văn bản qua hệ thống DVCTT.

Hiện đại hóa trên tất cả các lĩnh vực

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai Nguyễn Phúc Thọ cho biết, năm 2021, toàn ngành tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các giải pháp cải cách, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch. Giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo ông Ngô Minh Hải, kế hoạch cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan của Cục Hải quan Đồng Nai trong năm 2021 và lộ trình đến năm 2030 được xây dựng theo các mục tiêu và yêu cầu cụ thể.

“Đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách TTHC đến hiện đại hóa hành chính trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu thuộc phạm vi quản lý”, ông Hải cho biết thêm.

Đại diện ban lãnh đạo Cục hải quan Đồng Nai cho biết, để thực hiện tốt lộ trình đặt ra là phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính. Quyết liệt thực hiện đồng bộ, thống nhất các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021...

Cùng với đó, nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị xác định và thực hiện có hiệu quả ngay trong chặng đầu của lộ trình là vận hành hệ thống giám sát hải quan tự động VASSCM tại một số kho ngoại quan mới được thành lập đi đôi với việc thực hiện hệ thống một cửa quốc gia theo mô hình hải quan thông minh. Tiếp tục vận hành có hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý nghiệp vụ, hệ thống giám sát hải quan tự động, hệ thống giám sát trực tuyến camera, thu thuế điện tử, thông quan 24/7, hệ thống một cửa quốc gia, hệ thống một cửa ASEAN, máy soi chiếu hàng hóa; thông quan tự động… nhằm rút ngắn thời gian thông quan để giải phóng hàng hóa./.

Gia Cư