đồng nai

Cán bộ Hải quan Đồng Nai hướng dẫn DN tìm hiểu chính sách thuế xuất nhập khẩu mới. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định di chuyển và thu hẹp kho ngoại quan của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Công ty Nippon Express) từ ô E, F Lô I sang ô M, N Lô P, đường N6, Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổng diện tích kho ngoại quan của Công ty Nippon Express tại địa chỉ mới là 7.710 m2, trong đó diện tích kho là hơn 5.837 m2, diện tích bãi là hơn 1.582 m2, văn phòng làm việc của cơ quan hải quan là 60 m2, diện tích còn lại là kho chứa hàng vi phạm…

Quyết định nêu trên được cơ quan hải quan ban hành căn cứ Luật Hải quan, Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan./.

Ngọc Linh