Trong đó, có 68 dự án cấp mới với tổng vốn 1 tỷ 233,4 triệu USD và 66 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 337 triệu USD. Bên cạnh đó, số dự án giải ngân trong 8 tháng qua đạt trên 800 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ, đạt 73% kế hoạch năm.

Như vậy, lũy kế đến ngày 20/8/2015 trên địa địa bàn tỉnh có 1.517 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 27 tỷ 669 triệu USD. Trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.161 dự án với tổng vốn là 23 tỷ 165 triệu USD; số dự án thu hồi là 33 dự án với tổng vốn 4 tỷ 500 triệu USD.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, từ đầu năm đến nay tình hình thu hút nguồn vốn FDI trên địa bàn có nhiều khả quan. Đ ặc biệt, một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Đài Loan... đã đến Đồng Nai tìm hiểu chính sách để tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp.

Cụ thể, dự án có nguồn vốn lớn nhất là Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai (Hàn Quốc) với tổng vốn đầu tư hơn 600 triệu USD để sản xuất các loại sợi vải mành, sợi spandex, nylon, polyester, sợi làm thảm, sợi thép các loại dùng làm lốp xe …

Ngoài ra, có những dự án FDI có nguồn vốn đầ u tư không lớn nhưng tạo ra giá trị gia tăng cao và không gây ô nhiễm môi trường và đúng định hướng theo chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ...do tỉnh đề ra.

T rong những tháng còn lại của nă m 2015, tỉ nh vẫn tiếp tụ c thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ trợ, mục tiêu xanh hóa sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp.. .

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động và xúc tiến đầu tư, chú trọng thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thị trường. Các khu công nghiệp có cơ sở hạ tầng phát triển hoàn thiện, quan tâm phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp như cung cấp nguồn nhân lực, nhà ở cho người lao động, dịch vụ thương mại, hoạt động văn hóa gắn khu công nghiệp để đảm bảo phát triển ổn định, lâu dài./.

Lê Hiền/TTXVN