Trong tổng số thu nói trên của tỉnh Đồng Nai, thu nội địa đạt hơn 44,1 ngàn tỷ đồng, đạt 130% so với dự toán. Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu của tỉnh đạt gần 19,6 ngàn tỷ đồng, đạt 148% so với dự toán.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, mặc dù diễn biến đại dịch Covid-19 phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn ít nhiều ảnh hưởng đến số thu ngân sách của tỉnh, song năm 2021, với sự nỗ lực, phối hợp của các đơn vị của ngành Tài chính, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách địa phương cơ bản đã đạt và vượt khá cao so với dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.

Đồng Nai: Thu ngân sách đạt 135% dự toán

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: CTV

Đây cũng là tiền đề và động lực quan trọng để các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ; đảm bảo công tác thu - chi ngân sách trong năm 2022.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, ngay từ đầu năm 2022, các đơn vị sở, ngành, địa phương cần tăng cường quản lý tốt các đối tượng nộp thuế, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách do dịch Covid-19 gây ra nhằm trục lợi, gây thất thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế đến người nộp thuế./.