Cụ thể hơn về số thu ngân sách trong năm 2021, báo cáo của Cục Thuế Đồng Nai cho biết, huy động từ khối các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương được 1.863 tỷ đồng, đạt 91% dự toán và giảm 22% (so với năm 2020); huy động từ DNNN địa phương 2.114 tỷ đồng, đạt 103% dự toán và tăng 4%; huy động từ khối các DN có vốn đầu tư nước ngoài được 14.976 tỷ đồng, đạt 139% dự toán và tăng 18%; huy động từ khu vực kinh tế tư nhân được 6.538 tỷ đồng, đạt 175% dự toán và tăng 54%.

Tìm hiểu về đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn
Tìm hiểu về đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Một số khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ đạt dự toán cao là thu tiền sử dụng đất (SDĐ) được 5.271 tỷ đồng, đạt 264% dự toán; tiền thuê đất 1.243 tỷ đồng, đạt 124% dự toán; thuế thu nhập cá nhân 6.538 tỷ đồng, đạt 121% dự toán; thu từ xổ số kiến thiết 1.857 tỷ đồng, đạt 115% dự toán…

Chia sẻ về hoạt động triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm nay, lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cho hay, căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thu NSNN trong năm 2021 và tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị dự tính thực hiện thu NSNN tháng 1/2022 được 4.350 tỷ đồng, đạt 11% dự toán pháp lệnh và bằng 49% so với cùng kỳ. Nếu trừ số tiền thu từ SDĐ và từ xổ số kiến thiết, số thu còn 3.900 tỷ đồng.

Được biết, dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong năm 2021 đã ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế cả nước, trong đó có Đồng Nai, nhưng với các giải pháp quản lý thu quyết liệt, tích cực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cơ quan thuế Đồng Nai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành mục tiêu kép ‘‘vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân’’, Cục Thuế Đồng Nai đã có nhiều đổi mới trong việc tuyên truyền, hỗ trợ NNT nhất là thông qua các hình thức trực tuyến; chú trọng công tác kê khai thuế, kế toán thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cũng được triển khai phù hợp với tình hình dịch bệnh, góp phần giúp NNT nâng cao tính tuân thủ pháp luật.../.