Báo cáo từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, để đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư công có hiệu quả và phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% năm 2023, UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện phân bổ và giao chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền quyết định, khẩn trương nhập dự toán của các dự án trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis).

Đồng Tháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm
Đồng Tháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm. Ảnh minh họa: H.T

Đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch giải ngân và phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân; thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án trọng điểm, công trình quan trọng kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng phù hợp diễn biến giá thị trường. Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu Sở Xây dựng và Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh điều phối nguồn cung ứng cát cho các công trình sử dụng vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần với ban quản lý dự án, nhà thầu, các đơn vị liên quan nắm sát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án, để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp với tiến độ thực hiện và kịp thời giải quyết các vướng mắc có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt nhất; đề xuất UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch hoặc được trung ương thu hồi vốn.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị các bí thư huyện ủy, bí thư thành ủy tiếp tục quan tâm, tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công của UBND cấp huyện./.