Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang).

Theo nội dung văn bản, Bộ Chính trị đã có chủ trương nghiên cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vắc-xin với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc. Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Bộ VHTT&DL và cơ quan, đơn vị liên quan, có văn bản lấy ý kiến các tổ chức, đoàn thể xã hội đại diện cho nhân dân Phú Quốc, các hiệp hội, các doanh nghiệp liên quan để xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện vào thời điểm phù hợp; bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng, chống Covid-19, an ninh, an dân, trật tự an toàn xã hội và hạn chế tối đa các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao quy định, hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19; ưu tiên phân bổ vắc-xin để kịp thời tổ chức tiêm cho nhân dân đang sống và lao động tại TP. Phú Quốc, phù hợp với kế hoạch và thời điểm thực hiện.

Các bộ: VH-TT&DL, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Kiên Giang thực hiện kế hoạch./.

Hồng Quyên