Quyết định xử phạt nêu rõ, DP2 bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu như giải trình ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán, giải trình chênh lệch BCTC quý I/2021 so với cùng kỳ năm ngoái, giải trình chênh lệch BCTC quý II/2021 so với cùng kỳ năm ngoái, giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC soát xét bán niên 2021, giải trình chênh lệch BCTC quý III/2021 so với cùng kỳ năm ngoái và một số văn bản khác.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.