ThuducHouse

Phối cảnh dự án và văn bản thu hồi của UBND TP. Cần Thơ.

Cụ thể, ngày 9/9/2021, UBND TP. Cần Thơ ban hành Quyết định số 1993/QĐ-UBND về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án “Khu đô thị mới – Khu 3 (Lô số 4A)” đối với Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Nguyên nhân dẫn đến việc thu hồi là nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư. Quyết định này đã được UBND TP. Cần Thơ chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 867/QĐ-UBND ngày 10/4/21019.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND quận Cái Răng rà soát các văn bản liên quan đến dự án nêu trên, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời tham mưu, đề xuất, trình UBND điều chỉnh, hủy bỏ các văn bản đã được UBND thành phố ban hành liên quan đến dự án nêu trên theo đúng thẩm quyền.

UBND TP. Cần Thơ cũng giao UBND quận Cái Răng công bố thông tin thu hồi chủ trương đầu tư dự án nêu trên đến người dân trong vùng dự án và giải quyết các vấn đề liên quan theo thẩm quyền.

Ngoài ra, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án nêu trên theo quy định; đề xuất phương án mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong thời gian tới, trình UBND thành phố xem xét quyết định.

Trước đó, ngày 10/4/2019, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là triển khai đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, hạ tầng được kết nối đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng của TP. Cần Thơ, với quy mô gần 52 ha.

Được biết, thời gian gần đây, Thuduc House liên tục dính các “lùm xùm” liên quan đến các vấn đề về thuế và bị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị truy thu 400 tỷ đồng.

Cuối phiên giao dịch ngày 10/9/2021, cổ phiếu TDH của Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đóng cửa ở mức giá 8,28 nghìn đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu TDH đang vào diện cảnh báo từ 28/5/2021 do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 âm./.

Thái Duy - Kỳ Phương