đường dây nóng

Số điện thoại đường dây nóng

đường dây nóng an toàn giao thông
Tiếp nhận xử lý vi phạm, tai nạn giao thông qua đường dây nóng.
Đề nghị người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin: hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dung tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.

Theo TTXVN