tau khach

Ảnh minh họa

Cụ thể, tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, ngoài đôi tàu SE21/SE22 chạy hàng ngày, chiều Sài Gòn đi Đà Nẵng sẽ chạy tàu SE28 ngày 29/4, tàu SE30 ngày 30/4; chiều Đà Nẵng đi Sài Gòn, sẽ chạy tàu SE27 ngày 2/5, tàu SE29 ngày 3/5/2021.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, chiều Sài Gòn đi Quy Nhơn chạy tàu SQN2 các ngày 29, 30/4, tàu SQN4 ngày 29/4; chiều Quy Nhơn đi Sài Gòn, chạy tàu SQN1 các ngày 2, 3/5, tàu SQN3 ngày 2/5/2021.

Trên tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi, sẽ chạy tàu SE26 từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi ngày 29/4; chiều ngược lại chạy tàu SE25 ngày 2/5/2021.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, chạy tàu SNT2 xuất phát Sài Gòn các ngày 27, 28, 29, 30/4 và 1, 2/5/2021; tàu SNT4 các ngày 29, 30/4; tàu SNT6 các ngày 28, 29, 30/4/2021; các tàu SNT8, SNT10, SNT12, SNT14 ngày 29/4/2021.

Chiều ngược lại, tàu SNT1 xuất phát Nha Trang các ngày 28, 29, 30/4 và 1, 2, 3/5/2021; tàu SNT3, SNT5 ngày 2, 3/5/2021; tàu SNT7 ngày 3/5/2021; các tàu SNT9, SNT11 ngày 2/5/2021.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, tàu SPT2 chạy tại Sài Gòn các ngày 30/4 và 1, 2, 3/5/2021; tàu SPT4 ngày 30/4/2021; tàu SPT6 các ngày 30/4 và 1/5/2021. Chiều Phan Thiết - Sài Gòn, tàu SPT1 chạy các ngày 30/4 và 1, 2, 3/5/2021; tàu SPT3 các ngày 2, 3/5/2021; tàu SPT5 ngày 2/5/2021.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã công bố các chuyến tàu tăng cường trên tuyến Bắc - Nam dịp 30/4 và 1/5. Theo đó, tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, chạy tàu TH1 tại ga Hà Nội ngày 30/4; tàu TH2 chạy tại Thanh Hóa ngày 3/5/2021.

Tuyến Hà Nội - Vinh, ngoài đôi tàu chạy hàng ngày NA1/NA2, ngày 29/4 chạy các tàu NA3, NA7, NA9 từ Hà Nội đi Vinh; ngày 30/4 chạy tàu NA3; các ngày từ 29/4 đến 3/5/2021, chạy tàu SE35.

Chiều Vinh đi Hà Nội, ngày 2/5 chạy thêm tàu NA8; ngày 3/5 chạy thêm các tàu NA4, NA8, NA12, trong đó tàu NA8 kết thúc hành trình tại ga Giáp Bát; từ ngày 29/4 đến 3/5/2021 chạy tàu SE36.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, ngày 29/4 chạy thêm các tàu QB3, QB5 xuất phát Hà Nội đi Đồng Hới. Chiều ngược lại, các ngày 2, 3/5/2021 chạy thêm các tàu QB2, QB4./.

Theo Chinhphu.vn