Theo đó, ETF KIM Growth VN30 sẽ chính thức giao dịch trên HOSE với mã chứng khoán là FUEKIV30. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 71 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là giá trị tài sản ròng (NAV) trên một chứng chỉ quỹ: 10.124,36 đồng; biên độ giao động giá +/-20%.

Như vậy, ETF KIM Growth VN30 là chứng chỉ quỹ ETF thứ 4 mô phỏng bộ chỉ số VN30 trên thị trường sau Quỹ ETF VFMVN30, Quỹ ETF SSIAMVN30 và Quỹ ETF MAFM VN30.

ETF KIM Growth VN30 – Quỹ ETF thứ 4 mô phỏng chỉ số VN30 giao dịch trên HOSE
FUEKIV30 là quỹ ETF thứ 4 mô phỏng chỉ số VN30 giao dịch trên HOSE.

Quỹ ETF KIM Growth VN30 là quỹ do Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam quản lý. Các thành viên lập quỹ gồm Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (MAS), Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI), Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

KIM VN30 ETF là quỹ hoán đổi danh mục, không bị giới hạn về thời gian hoạt động. Mục tiêu của quỹ là mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu VN30 - gồm 30 mã cố phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu niêm yết trên HOSE./.