Đây là chia sẻ của ông Võ Quang Huệ, Thành viên Ban Điều hành EuroCham tại cuộc gặp gỡ báo chí, ngày 24/2 tại Hà Nội.

Theo ông Huệ, việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do EU – Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho Việt Nam thu hút đầu tư nhiều hơn, đồng thời giúp hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào EU tăng mạnh hơn trong thời gian tới. Ông Huệ cũng khẳng định, EuroCham sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khi cần thiết nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh doanh và phát triển sinh kế giữa EU và Việt Nam.

Vị đại diện này cũng cho rằng, tham gia vào Hiệp định Thương mại tự do, tất cả các ngành đều có thể hưởng lợi, tuy nhiên điều cần thiết là Việt Nam phải coi thị trường châu Âu là thị trường quan trọng, đưa vào nhiều dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng từ đó thúc đẩy xuất khẩu tăng lên. Đồng thời, doanh nghiệp cần phải nắm vững nội dung của hiệp định để thay đổi hoạt động của mình cho phù hợp hơn nữa trong thời gian tới, trong đó có hai vấn đề phải luôn chú trọng là chất lượng và giá thành sản phẩm.

Thành viên Ban Điều hành EuroCham cũng chia sẻ việc tập trung vào Hiệp định Thương mại tự do EU – Việt Nam tiến tới đẩy mạnh hoạt động vận động chính sách tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của EuroCham trong năm 2016. “Việc kí kết Hiệp định Thương mại tự do chắc chắn là tiền đề quan trọng thúc đẩy nhiều hơn nữa đầu tư và chúng tôi đang thấy những dấu hiệu tích cực cho việc này. Tuy nhiên, nội dung cam kết vừa mới được công bố nên cũng cần có thời gian để các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu nghiên cứu, tận dụng được cơ hội", ông Huệ nói.

EuroCham cũng cho biết, sẽ tiếp tục hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để cùng có những hoạt động phổ biến nội dung hiệp định, nhằm khuyến khích đầu tư hơn nữa của châu Âu vào Việt Nam.

Vào ngày 2/3 tới đây, EuroCham sẽ công bố Sách trắng 2016 tập hợp và trình bày những quan ngại và kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, cũng như cung cấp thông tin đánh giá cập nhật nhất về tình hình hình kinh tế, môi trường kinh doanh và môi trường pháp lý hiện nay tại Việt Nam…/.

Mai Đan