Theo đó, khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 2.323.616 cổ phần, tương đương 26,26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện miền Bắc. Việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Thiết bị điện miền Bắc tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhằm thực hiện chủ trương thu hồi phần vốn đã đầu tư của tổng công ty đã được EVN phê duyệt giai đoạn 2021-2025.

Giá khởi điểm được đưa ra tại phiên đấu giá là 12.200 đồng/cổ phần. Theo quy chế đấu giá, người nước ngoài không được phép mua cổ phần.

EVNNPC bán đấu giá hơn 2,3 triệu cổ phần tại NEEM
Ảnh minh họa

Được biết, NEEM được thành lập năm 2004 với số vốn điều lệ ban đầu là 1,3 triệu USD và chuyển thành công ty cổ phần vào năm 2016. NEEM có mức vốn điều lệ hơn 88,48 tỷ đồng với 3 cổ đông gồm: EVNNPC (26,26%), Công ty TNHH Đầu tư Long Nguyên Hà Nam (26,26%), và Công ty TNHH Tập đoàn Hứa Kế (47,48%).

Năm 2021, 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho 2 nhà đầu tư cá nhân trong nước. NEEM chính thức trở thành công ty đại chúng từ ngày 6/6/2023 và đang thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM. Ngoài EVNNPC, NEEM còn có 2 cổ đông lớn khác hiện nắm giữ tỷ lệ lần lượt là 35,98% và 26,26%.

Năm 2022, doanh thu bán hàng của công ty đạt hơn 24,67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 560,33 triệu đồng. Năm 2023, tính đến hết tháng 9/2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của NEEM đạt hơn 15,35 tỷ đồng, lỗ sau thuế hơn 343,8 triệu đồng. Về giá trị tài sản, tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt hơn 123,03 tỷ đồng, tăng 7,39% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu đạt 90,14 tỷ đồng, tăng 0,51% so với năm 2021./.