Fubon Life Việt Nam chính thức phát hành hợp đồng bảo hiểm điện tử
Hợp đồng bảo hiểm điện tử giúp khách hàng dễ dàng lưu trữ. Ảnh: T.L

Quy trình nhanh chóng và tính năng an toàn thông tin của Bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử sẽ giúp khách hàng của Fubon Life Việt Nam tra cứu thông tin hợp đồng mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm điện tử cũng giúp khách hàng dễ dàng lưu trữ, không lo rách hỏng, thất lạc như hợp đồng bảo hiểm thông thường, hơn nữa còn giúp bảo mật thông tin hợp đồng do chỉ chủ hợp đồng mới có quyền truy cập tài khoản trên Cổng thông tin khách hàng của Fubon Life Việt Nam để tra cứu thông tin.

Sau khi hợp đồng được phát hành, khách hàng có thể lập tức tra cứu Bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử đã được lưu trữ tại Cổng thông tin khách hàng của Fubon Life Việt Nam, bằng cách truy cập đường dẫn được gửi trong tin nhắn phát hành hợp đồng và tiến hành đăng ký hoặc đăng nhập để sử dụng. Hợp đồng bảo hiểm điện tử được ký bởi chữ ký số của Fubon Life Việt Nam có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

Ngoài bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử, Fubon Life Việt Nam cũng mang đến cho khách hàng trải nghiệm mới với phương thức xác nhận bàn giao hợp đồng trực tuyến. Việc xác nhận bàn giao hợp đồng được thực hiện khi khách hàng nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm bản giấy từ công ty. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn cách ký trực tiếp trên thư xác nhận bàn giao hợp đồng và gửi về công ty hoặc có thể quét mã QR trên thư xác nhận bàn giao hợp đồng, đăng nhập hoặc đăng ký vào Cổng thông tin khách hàng của Fubon Life Việt Nam và nhập mã OTP gửi về số điện thoại để xác nhận bàn giao hợp đồng. Việc xác nhận bàn giao hợp đồng trực tuyến giúp khách hàng nhanh chóng cập nhật thông tin đã nhận bàn giao hợp đồng về công ty, đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Việc đưa vào sử dụng bộ "Hợp đồng bảo hiểm điện tử" và phương thức xác nhận bàn giao hợp đồng trực tuyến sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm công nghệ số vượt trội. Khách hàng có thể kiểm tra và cập nhật thông tin nhanh chóng, dễ dàng, mọi lúc mọi nơi. Đây là minh chứng cho sự cải tiến không ngừng và nỗ lực phát triển đa ứng dụng trên nền tảng số để đem đến cho khách hàng dịch vụ tiện lợi, dễ hiểu và tiết kiệm thời gian.