TPCP

Ảnh TL minh họa.

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ (TPCP) đã hỗ trợ phát triển thị trường TPCP khi giúp tăng tính thanh khoản của TPCP trên thị trường thứ cấp, từ đó tác động hỗ trợ trở lại đối với hoạt động phát hành TPCP của KBNN trên thị trường sơ cấp. Ngoài ra, hoạt động này cũng góp phần phát triển thị trường tiền tệ.

Đặc biệt, việc mua lại có kỳ hạn TPCP giúp đảm bảo tính công khai, minh bạch hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước bởi đối tác giao dịch được mở rộng hơn so với nghiệp vụ gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Quy trình lựa chọn đối tác giao dịch được thực hiện theo hình thức đấu thầu điện tử trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán. Sau khi thực hiện giao dịch, các thông tin về khối lượng, lãi suất mua lại tương ứng với từng kỳ hạn được KBNN công bố trên trang thông tin điện tử của KBNN.

Được biết, KBNN cũng vừa có thông báo kết quả giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ tháng 7/2021. Cụ thể, kỳ hạn giao dịch 14 ngày có tổng khối lượng giao dịch trên 843 tỷ đồng, lãi suất bình quân là 1,28%/năm. Trong quý III/2021, tổng hạn mức ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn TPCP là 59.237 tỷ đồng./.

Vân Hà