So với cùng kỳ năm 2014, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 538.554 lượt, giảm 10,2%; khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 70.096 lượt, giảm 19,7%; riêng khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 9.245 lượt, tăng 379%.

Ước tính tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm 2015 đạt 2.007.884 lượt khách, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 3 tháng đầu năm, có 8 thị trường khách tăng, cụ thể: Hàn Quốc tăng 31,4%; Phần Lan tăng 28,2%; Tây Ban Nha tăng 10,8%; Singapore tăng 7,1%; Italy tăng 6%; Mỹ tăng 2,9%; Nhật tăng 0,8%; Đức tăng 0,2%.

Trong 3 tháng đầu năm 2015, số du khách nội địa đạt 19,5 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch đạt 96.359 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2014./.

Thảo Dương