Đất đai chung ghi tên cả vợ và chồng

Theo quy định của pháp luật, tài sản sở hữu của ai thì phải cấp cho người đó. Nếu là tài sản được tạo lập trước hôn nhân thì ai sở hữu, người đó đứng tên. Nếu đất đai và các tài sản trên đất là tài sản của chung của cả 2 vợ chồng thì quy định yêu cầu bắt buộc phải ghi tên cả hai người trong sổ đỏ. Tất cả những trường hợp cấp mới sổ đỏ đều phải thực hiện theo quy định này.

so-hong-la-gi-so-do-la-gi.jpg
Việc ghi tên cả vợ và chồng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản. Ảnh: TL

Tuy nhiên, nhiều người hiện nay vẫn nhầm lẫn khái niệm hộ gia đình và 2 vợ chồng. Bởi, trong một hộ gia đình có thể có các đối tượng khác nhau cần xác định rõ để đảm bảo sự bình đẳng quyền khi ghi tên trong sổ đỏ.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), việc ghi tên cả vợ và chồng trong sổ đỏ không phải là một vấn đề mới, bởi đã được cụ thể hóa từ lâu trong các văn bản quy định của pháp luật đất đai. Ngay từ khi thi hành Luật Đất đai 2003 đã đưa quy định về vấn đề này để đảm bảo quyền bình đẳng giới.

Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá, Bộ TN&MT cho biết, vẫn còn tình trạng tài sản đất đai chung của cả 2 vợ chồng nhưng sổ đỏ mới chỉ ghi tên của một người. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của người phụ nữ trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai thì cần phải cập nhật thông tin tên của người vợ trên sổ đỏ để đảm bảo quyền chung của cả vợ và chồng.

Các chuyên gia cho rằng, việc ghi thông tin tên của người vợ trên sổ đỏ đây được xem là bước tiến bộ, cải thiện sự bình đẳng giữa nam và nữ trong việc tiếp cận và quản lý đất đai. Quy định này cũng đảm bảo quyền lợi của người phụ nữ nếu 2 bên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp hoặc phải phân chia tài sản…

Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản

Bộ TN&MT cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận mang tên cả vợ và chồng của nhằm bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ đối với trường hợp có chung quyền sử dụng đất. Đồng thời, tạo điều kiện cho người phụ nữ được làm chủ đất đai, hạn chế lệ thuộc vào nam giới, vai trò giới được nâng cao, phát huy, tạo điều kiện để người phụ nữ thoát được đói nghèo và phát triển bản thân.

Việc người phụ nữ có tên trên giấy chứng nhận được đảm bảo trong quá trình thực hiện quyền đối với đất đai và tài sản. Vì vậy, lợi ích từ việc cấp giấy chứng nhận cho vợ chồng và cho hộ gia đình có tên người phụ nữ tạo ra những lợi ích tích cực, nên việc thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cho vợ chồng có chung quyền sử dụng đất nhưng chỉ đang ghi tên người chồng sang giấy chứng nhận có cả tên vợ và chồng là việc cần thiết.

Để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng được triển khai rộng rãi đến người dân, Bộ TN&MT yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, về quyền của người phụ nữ đối với tài sản của chung vợ và chồng; trong đó có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giúp người dân hiểu được tầm quan trọng và nâng cao tính tự tin, thúc đẩy sự sáng tạo để nâng cao vai trò của người phụ nữ, tạo sự bình đẳng trong xã hội.

Đồng thời, các địa phương cần khuyến khích, tạo thuận lợi cho việc cấp mới hoặc cấp đổi giấy đã chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi "họ, tên của vợ hoặc chồng," để ghi "cả họ, tên vợ và chồng" khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu.

Theo Bộ TN&MT, trong quá trình đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các cơ quan chức năng phụ trách xử lý sẽ phải làm rõ vấn đề quyền sở hữu chung của cả hai vợ chồng hay chỉ là quyền của vợ hoặc chồng. Mặc dù theo quy định, tài sản chung của cả hai vợ chồng phải đứng tên cả 2 người nhưng nếu người dân không muốn thì phải có văn bản yêu cầu chỉ để 1 người./.

Văn Tuấn