Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.292 đồng/lít (tăng 560 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 715 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.007 đồng/lít (tăng 564 so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều chỉnh này cùng với giá xăng, giá dầu cũng tăng đáng kể. Dầu điêzen 0.05S có giá bán không cao hơn 24.187 đồng/lít (tăng 1.979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không chi Quỹ BOG 200 đồng/lít, giá sẽ tăng 2.179 đồng/lít và giá bán sẽ là 24.387 đồng/lít. Dầu hỏa: không cao hơn 22.820 đồng/lít (tăng 1.132 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 14.094 đồng/kg (ổn định so với giá bán hiện hành).

Giá bán lẻ xăng tăng nhẹ hơn 500 đồng/lít, giá dầu tăng mạnh gần 2.000 đồng/lít
Giá bán lẻ xăng tăng nhẹ hơn 500 đồng/lít, giá dầu tăng mạnh gần 2.000 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Kỳ điều hành này, do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh cùng với việc tỷ giá USD/VND tăng, một số chi phí kinh doanh xăng dầu đã được Bộ Tài chính công bố điều chỉnh tăng nhẹ nên giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu đều tăng.

Để hỗ trợ cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu, chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu diesel để hạn chế mức tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Liên Bộ quyết định, trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 451 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 600 đồng/lít), dầu diesel ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít) và dầu mazut ở mức 708 đồng/kg (kỳ trước là 741 đồng/kg). Thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu khác.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 3/10/2022 - 11/10/2022) có diễn biến tăng khá cao, nhất là đối với mặt hàng dầu diesel. Nguyên nhân của việc tăng giá mạnh là do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm sản lượng cao hơn mức dự kiến khá nhiều của OPEC+ (mức dự kiến là 500 thùng/ngày nhưng thực tế đã xem xét giảm sản lượng cho tháng 11 tới hơn 1 triệu thùng/ngày - mức giảm lớn nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 và dự kiến sẽ xem xét cắt giảm 2 triệu thùng/ngày cho thời gian tiếp theo). Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 03/10/2022 và ngày 11/10/2022 là: 91,308 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,132 USD/thùng, tương đương tăng 2,390% so với kỳ trước); 94,235 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,596 USD/thùng, tương đương tăng 1,723% so với kỳ trước; 121,584 USD/thùng dầu hỏa (tăng 8,280 USD/thùng, tương đương tăng 7,309% so với kỳ trước); 133,803 USD/thùng dầu diesel (tăng 14,122 USD/thùng, tương đương tăng 11,800% so với kỳ trước); 401,812 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.